เคล็ดลับนักลงทุนที่สำคัญ

เคล็ดลับนักลงทุนที่สำคัญ

ก่อนเริ่มลงทุน:

ตั้งเป้าหมาย:

ระบุเป้าหมายของคุณ
ระยะเวลา
จำนวนเงิน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ศึกษา:

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน
ประเภทของสินทรัพย์
กลยุทธ์การลงทุน
วางแผน:

กระจายความเสี่ยง
ระบุสัดส่วนการลงทุน
กำหนดกลยุทธ์การเข้าซื้อและขาย
ระหว่างลงทุน:

ติดตามผล:

ตรวจสอบผลตอบแทน
ปรับพอร์ตการลงทุนตาม
ควบคุมอารมณ์:

ไม่โลภ
ไม่กลัว
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
อดทน:

ผลตอบแทนที่ดีต้องใช้เวลา
ไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนที่มากเกินไป
เคล็ดลับเพิ่มเติม:

ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจ:

ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน
ไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินน้อย:

ฝึกฝนก่อนลงทุนจริง
เรียนรู้จากประสบการณ์
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ:

ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
สุดท้าย จงจำไว้ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน